PRIMARIA COMUNEI HAGHIG

Judetul Covasna

PROIECT SMIS 155710

Proiectul “ CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN HĂGHIG”, cod MySMIS 155710, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către COMUNA HĂGHIG și are o valoare totală de 494.542,96 lei, din care 477.030,96 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 27.12.2022 – 31.12.2023. Obiectivul general al proiectului vizează „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei” în comuna Hăghig, județul Covasna. Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin reabilitarea/modernizarea imobilului cu destinația CENTRU COMUNITAR INTEGRAT. Obiectivele specifice sunt următoarele: 1. Imbunătățirea infrastructurii socio-medico-educaționale prin reabilitarea/ modernizarea și dotarea Centrului Comunitar Integrat aflat în localitatea de implementare. 2. 2.315 persoane beneficiare ale serviciilor integrate socio-medico-educaționale. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

» SCURTA DESCRIERE PROIECT -
» Decrierea proiectului -