PRIMARIA COMUNEI HAGHIG

Judetul Covasna

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local al comunei Haghig, judetul Covasna, are urmatoarea componenta:

 • Consilieri locali:

  • Aiteanu Virgil
  • Cucu Vasile
  • Coltea Iosif
  • Dragos Emil
  • Dragoi Alexandru
  • Dimeny Adrian
  • Jozsa Geza
  • Gyori Alexandru
  • Iordache Gheorghe-Sorin
  • Preda Ovidiu Mihai
  • Ruta Miron
Fisiere:

» 2021
» PROCES VERBAL NR. 1/2021
» Hot. nr. 1/2021 privind comletarea hotararii nr. 50/07.10.2016 a Consiliului Local aș Comunei Hăghig județul Covasna
» Hot. nr. 10/2021 privind aprobarea dezlipirii imobilelor inscrise in CF 25319, CF 25320, CF 25321, CF 25365, CF 25366, CF 25368, CF 25377, CF 25378, CF 25379, CF 25380, CF 25381, CF 25383- ZONA CARTIER ROMI
» Hot. nr. 11/2021 privind nominalizarea de catre consiliul local al comunei Haghig a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comu
» Hot. nr. 12/2021 privind stabilirea programului de audiente al consilierilor locali
» Hot. nr. 13/2021 privind aprobarea decontariisau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru lunile decembrie 2020- ianuarie 2021
» Hot. nr. 14/2021 privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale sectiunii de dezvoltare
» Hot. nr. 2/2021 a Consiliului Local Hăghig privind aprobarea organigramei, statutului de functii si numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Haghig pentru anul 2021
» PROCES VERBAL NR. 2/2021
» Hot. nr. 3/2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001
» Hot. nr. 4/2021 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022
» Hot. nr. 5/2021 privind aprobarea unui studiu precum si a proiectului Actului aditional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare si depozitare deseuri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul C
» Hot. nr. 6/2021 privind modificarea si completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO SEPSI incheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheo
» Hot. nr. 7/2021 privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale sectiunii de dezvoltare si sectiunii de functionare
» Hot. nr. 8/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni- februarie, martie, aprilie
» Hot. nr. 9/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate si Documentatiei de atribuire pentru concesionarea terenurilor aflate in domeniul privat al comunei Haghig inscrise in CF 23479, 23508, 24359
» 2020
» 2019