PRIMARIA COMUNEI HAGHIG

Judetul Covasna

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local al comunei Haghig, judetul Covasna, are urmatoarea componenta:

 • Consilieri locali:

  • Aiteanu Virgil
  • Cucu Vasile
  • Coltea Iosif
  • Dragos Emil
  • Dragoi Alexandru
  • Dimeny Adrian
  • Jozsa Geza
  • Gyori Alexandru
  • Iordache Gheorghe-Sorin
  • Preda Ovidiu Mihai
  • Ruta Miron
Fisiere:

» 2022
» PROCES VERBAL NR. 1/2022
» Hotararea nr. 1/2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a unor taxe speciale pentru anul 2022
» Hotararea nr. 10/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Haghig pentru anul 2022
» Hotararea nr. 11/2022 privind aprobarea platii contributiei pentru persoanele adulte cu dizabilitati, persoanele varstnice si copii beneficiari ai serviciilor sociale cu domiciliul in comuna Haghig
» Hotararea nr. 12/2022 privind aprobarea devizului general estimativ, corectat, pentru obiectivul de investitii Modernizare drumuri de interes local in comuna Haghig, judetul Covasna
» Hotararea nr. 13/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deseurilor in judetul Covasna
» Hotararea nr. 14/2022 privind aprobarea exploatarii, valorificarii si stabilirea pretului materialului lemnos din partida 754- Drij Vale
» Hotararea nr. 15/2022 privind stabilirea salariului personalului din cadrulaparatului de specialitate al Primarului comunei Haghig incepand cu 01.04.2022
» Hotararea nr. 16 privind aprobarea decontarii sau platat echivalenta a cheltuielilor de trasnport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru lunile ianuarie, februarie 2022
» Hotararea nr. 17/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Haghig pentru anul 2022
» Hotararea nr. 18/2022 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Haghig pentru anul 2021
» Hotararea nr. 19/2022 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Haghig pentru aprobarea strategiei de tarifare si incheiera Actului aditional la Contractul de delegare
» Hotararea nr. 2/2022 privind aprobarea unui studiu precum si a proiectului Actului aditional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare si depozitare deseuri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre jude
» PROCES VERBAL NR. 2/2022
» Hotararea nr. 20/2022 privind desemnarea reprezentantilor comunei Haghig in cadrul comisiei de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea postului de director al Scolii Gimnaziale Haghig
» Hotararea nr. 21/2022 privind aprobarea Contractului de administrare a terenurilor forestiere aflate in proprietatea comunei Haghig
» Hotararea nr. 22/2022 cu privirea la acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Haghig in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Economica a Teritoriului Judetului Covasna ADETCOV
» Hotararea nr. 23/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de zi pentru copii Haghig
» Hotararea nr. 24/2022 privind aprobarea inchiderii Centrului de zi pentru copii Iaras
» Hotararea nr. 25/2022 privind masurile metodologice organizatorice termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale Consiliului local Haghig
» Hotararea nr. 26/2022 privind aprobare Tema de proiectare si Studiu de fezabilitate pentru obiectivul Construire casa mortuara si asigurare utilitati publice in comuna Haghig judetul Covasna
» Hotararea nr. 27/2022 privind aprobarea decontarii sau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru luna martie 2022
» Hotararea nr. 28/2022 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Haghig pe anul 2022
» Hotararea nr. 29/2022 cu privire la aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I 2022
» Hotararea nr. 3/2022 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023
» PROCES VERBAL NR. 3/2022
» Hotararea nr. 30/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile mai iunie iulie 2022
» Hotararea nr. 31/2022 privind actualizarea componentei comisiei A Comisia pentru activitati economico financiare, social culturale, culte, invatamant, sanatate, protectie copii, tineret si sport
» Hotararea nr. 32/2022 privind aprobarea accesarii unei finantari neramburabile si implementarea proiectului CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN HAGHIG
» Hotararea nr. 33/2022 privind aprobarea numarului de burse si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru Semestrul II al anului scolar 2021-2022
» Hotararea nr. 34/2022 privind aprobarea decontarii sau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru lunile aprilie mai iunie 2022
» Hotararea nr. 35/2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Haghig in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Haghig
» Hotararea nr. 36/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Haghig pentru anul 2022
» Hotararea nr. 37/2022 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Haghig pentru TRIM II anul 2022
» Hotararea nr. 4/2022 privind aprobarea decontarii sau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru lunile noiembrie decembrie 2021
» PROCES VERBAL NR. 4/2022
» Hotararea nr. 5/2022 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001
» PROCES VERBAL NR. 5/2022
» Hotararea nr. 6/2022 privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale sectiunii de dezvoltare si a sectiunii de functionare
» PROCES VERBAL NR .6/2022
» Hotararea nr. 7/2022 privind aprobarea achizitionarii de servicii de asistenta, consultanta juridica si de reprezentare in instanta a unitatii administrativ teritorialecomuna Haghig
» PROCES VERBAL NR. 7/2022
» Hotararea nr. 8/2022 privind transformarea unei functii publice si aprobarea organigramei si statutului de functiimodificate
» Hotărârea nr. 9/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie-aprilie 2022
» 2021
» 2020
» 2019