PRIMARIA COMUNEI HAGHIG

Judetul Covasna

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local al comunei Haghig, judetul Covasna, are urmatoarea componenta:

 • Consilieri locali:

  • Aiteanu Virgil
  • Cucu Vasile
  • Coltea Iosif
  • Dragos Emil
  • Dragoi Alexandru
  • Horvath Nicolae
  • Jozsa Geza
  • Motoasca Ioan
  • Maravela Crisan
  • Ruta Miron
Fisiere:

» 2020
» PROCES VERBAL NR. 1/2020
» Hot. nr. 1/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-februarie-martie 2020
» Hot. nr. 10/2020 privind aprobareacooperarii cu Asociatia Calator prin Romania
» Hot. nr. 11/2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr. 24360 Hăghig
» Hot. nr. 12/2020 privind aprobarea dezlipirii imobilelor inscrise in CF 25232, CF 25243, CF 25235, CF 25236, CF 25238, CF 25239, CF 25228- zona cartier romi si modificare HCL 45/2019
» Hot. nr. 13/2020 privind stabilirea salariilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Haghig incepand cu 01.02.2020
» Hot. nr. 14/2020 cu privire la modificarea pretului de pornire a licitatiei stabilit prin Hot. Consiliului local Haghig nr. 52/2018,47/2018 si 44/2018 pentru materialul lemnos provenit din terenurile forestiere proprietatea comunei Haghig
» Hot. nr. 2/2020 privind aprobarea unui studiu, precum si a proiectului Actului aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare si depozitare deseuri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul
» PROCES VERBAL NR.2/2020
» Hot. nr. 3/2020 cu privire la acoperirea deficitului sectiunii dedezvoltare a bugetului local pe anul 2019
» Hot. nr. 4/2020 cu privire la utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2019 pentru acoperirea temporara a golului de casa a sectiunii de dezvoltare
» Hot.nr. 44 privind aprobarea impozitelor și taxelor localeși a unor taxe speciale pentru anul 2020
» Hot. nr. 5/2020 privind modificarea Hotararii nr. 44/2019 privind stabilireaa impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 precum si a unor taxe speciale
» Hot. nr. 6/2020 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Hăghig pe anul 2020
» Hot. nr. 7/2020 privind aprobarea organigramei, statutului de functii si numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Haghig pe anul 2020
» Hot. nr. 8/2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001
» Hot. nr. 9/2020 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021
» 2019