PRIMARIA COMUNEI HAGHIG

Judetul Covasna

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local al comunei Haghig, judetul Covasna, are urmatoarea componenta:

 • Consilieri locali:

  • Aiteanu Virgil
  • Cucu Vasile
  • Coltea Iosif
  • Dragos Emil
  • Dragoi Alexandru
  • Dimeny Adrian
  • Jozsa Geza
  • Gyori Alexandru
  • Szabo Stefan
  • Preda Ovidiu Mihai
  • vacant
Fisiere:

» 2023
» proces verbal nr. 1/2023
» Hotararea nr. 1/2023 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Haghig pe anul 2023
» Hotararea nr. 10/2023 privind aprobarea exploatarii, valorificarii si stabilirea pretului materialului lemnos din partida 925 Fata Drij- teren forestier proprietatea comunei Haghig
» Hotararea nr. 11/2023 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Haghig pe anul 2023
» Hotararea nr. 12/2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru investitia Extinderea infrastructurii Centrului de zi pentru copii Haghig cu spatiu multifunctional pentru activitati recreative
» Hotararea nr. 13/2023 privind delegarea Judetului Covasna pentru a participa la proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unor unitati de invatamant preuniversitate rurale si a unitatilor conexe din judetul Covasna
» Hotararea nr. 14/2023 privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al comunei Haghig pentru anul 2023
» Hotararea nr. 15/2023 privind aprobarea decontarii sau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru lunile ianuarie martie 2023
» Hotararea nr. 16/2023 privind stabilirea salariilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Haghig
» Hotararea nr. 17/2023 privind aprobarea schemei de avertizare alarmare a populatiei in situatii de urgenta si a Planului propriu de pregatire pentru anul 2023 la nivelul comunei Haghig
» Hotararea nr. 18/2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Haghig pentru anul 2023
» Hotararea nr. 19/2023 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Haghig pe trim I 2023
» Hotararea nr. 2/2023 privind aprobarea organigramei, statutului de functii si numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Haghig pe anul 2023
» Hotararea nr. 20/2023 privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea publica/privata in vederea instalarii intretinerii inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acest
» Hotararea nr. 21/2023 privind aprobarea statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Haghig pentru anul 2023 actualizat
» Hotararea nr. 22/2023 privind aprobarea executiei bugetului local pe anul 2022
» Hotararea nr. 23/2023 privind aprobarea decontarii sau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru luna aprilie 2023aprobarea decontarii sau plata echivalenta a che
» Hotararea nr. 24/2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru proiectul Centru comunitar integrat in Haghig SMIS 155710
» Hotararea nr. 25/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie, august 2023
» Hotararea nr. 26/2023 privind aprobarea devizului general modificat pentru proiectul Centru comunitar integrat in Haghig SMIS 155710
» Hotararea nr. 27/2023 privind aprobarea proiectului Centru comunitar integrat in Haghig si a cheltuielilor legate de proiect
» Hotararea nr. 28/2023 privind aprobarea achizitionarii unei platforme informatice pentru gestionarea informatiilor geospatiale in comuna Haghig
» Hotararea nr. 29/2023 privind desemnarea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii Extinderea infrastructurii Centrului de zi pentru copii Haghig cu spatiu multifunctional pentru activitati recreative
» Hotararea nr. 3/2023 privind stabilirea salariilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Haghig
» Hotararea nr. 30/2023 privind desemnarea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii Conversie constructie existenta in centru comunitar integrat
» Hotararea nr. 31/2023 privind aprobarea schimbarii de destinatie a imobilului Cladire gradinita cu teren aferent aflat in proprietatea publica a comunei Haghig
» Hotararea nr. 32/2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Haghig pentru anul 2023
» Hotararea nr. 33/2023 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Haghig pe TRIM I 2023
» Hotararea nr. 34/2023 privind aprobarea infiintarii Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din comuna Haghig
» Hotararea nr. 35/2023 privind aprobarea decontarii sau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru lunile mai iunie
» Hotararea nr.36/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni-septembrie, octombrie, noiembrie
» Hotararea nr. 37 din 2023 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei privind Compania Nationala de Investitii CNI SA, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii
» Hotararea nr. 38 din 2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF 24783 aflat in domeniul public al comunei Haghig
» Hotararea nr. 39 din 2023 privind aprobarea dezlipirii imobilelor inscrise in CF 24144 si 24140 Haghig aflate in domeniul privat al comunei Haghig
» Hotararea nr. 4/2023 privind aprobarea retelei scoalre pentru anul scolar 2023-2024
» Hotararea nr. 40 din 2023 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
» Hotararea nr. 41 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Haghig pentru anul 2023
» Hotararea nr.42 din 2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Haghig in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Haghig
» Hotararea nr. 43 din 2023 privind aprobarea apartamentarii imobilului inscris in CF 28050 aflat in domeniul privat al comunei Haghig
» Hotararea nr. 44/2023 privind aprobarea inregistrarii comunei Haghig in sistemul National electronic de plata online
» Hotararea nr. 45/2023 privind aprobarea exploatarii, valorificarii si stabilirea pretului materialului lemnos din partida 1067 Dosul Drij-teren forestier proprietatea comunei Haghig
» Hotararea nr. 46/2023 privind aprobarea elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare LOcala in cadrul parteneriatului LEADER al Grupului de Actiune Locala Tinutul Barsei
» Hotararea nr. 47/2023 privind aprobarea dezlipirii imobilelor inscrise in CF 24144 si 24140 Haghig aflate in domeniul privat al comunei Haghig si revocarea Hotararii Nr. 39/2023 a Consiliului local Haghig
» Hotararea nr. 48/2023 privind aprobarea apartamentarii imobilului inscris in CF 28050 aflat in domeniul privat al comunei Haghig si revocarea Hotararii nr. 43/2023 a Consiliului Local Haghig
» Hotararea nr. 49/2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Haghig pentru anul 2023
» Hotararea nr. 5/2023 privind aprobarea decontarii sau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru lunile noiembrie si decembrie 2022
» Hotararea nr. 50/2023 privind aprobarea executiei bugetului local pe TRIM III anul 2023
» Hotararea nr. 6/2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Haghig in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Haghig
» Hotararea nr. 7/2023 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001
» Hotararea nr. 8/2023 privind aprobarea platii contributiei pentru persoanele adulte cu dizabilitati, persoanele varstnice si copii beneficiari ai serviciilor sociale cu domiciliul in comuna Haghig
» Hotararea nr. 9/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie, mai 2023
» 2022
» 2021
» 2020
» 2019