PRIMARIA COMUNEI HAGHIG

Judetul Covasna

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local al comunei Haghig, judetul Covasna, are urmatoarea componenta:

 • Consilieri locali:

  • Aiteanu Virgil
  • Cucu Vasile
  • Coltea Iosif
  • Dragos Emil
  • Dragoi Alexandru
  • Horvath Nicolae
  • Jozsa Geza
  • Motoasca Ioan
  • Maravela Crisan
  • Ruta Miron
Fisiere:

» 2019
» PROCES VERBAL NR. 1
» Hot. nr. 1 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
» Hot. nr. 10 privind aprobarea decontarii sau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru lunile decembrie 2018- ianuarie 2019
» Hot. nr. 11 privins tabilirea unor taxe pentru utilizarea drumurilor forestiere
» Hot. nr. 12 privind stabilirea programului de audienta al consilierilor locali
» Hot. nr. 13 privind aprobarea decontarii sau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghigpentru luna februarie 2019
» Hot. nr. 14 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
» Hot. nr. 15 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019
» Hot. nr. 16 privind aprobarea executiei bugetului local pe anul 2018
» Hot. nr. 17 privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I 2019
» Hot. 18 privind aprobarea decontarii sau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personanului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru luna martie 2019
» Hot. nr. 19 privind aprobarea modificarilor de la Faza Studiu de fezabilitate la faza Proiect tehnic si a indicatorilor actualizati pentru obiectivul Infiintare spatii de agrement in comuna Haghig, judetul Covasna
» Hot. nr. 2 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 precum si a unor taxe speciale
» PROCES VERBAL NR. 2
» Hot. nr. 20 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Haghig
» Hot. nr. 21 privind aprobarea executiei bugetului local pe anul 2018
» Hot. nr. 22 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» Hot. nr. 23 privind aprobarea Planului urbanistic Zonal modificator ZONA DE PRODUCTIE AGROZOOTEHNICA
» Hot. nr. 24 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
» Hot. nr. 25 privind neaprobarea Protocolului de colaborare in cadrul proiectului Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale cod SMIS 2014 122607
» Hot. nr. 26 privind rectificarea bugetului local al comunei Haghig anul 2019
» Hot. nr. 27 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Haghig pe Trim. II 2019
» Hot. nr. 28 privind modificarea pretului de pornire a licitatiei stabilit prin Hotararea Consiliului local Haghig nr. 52/2018 la specia si sortimentul gorun 24-40 cm din partida 294 PR-CO COMUNA HAGHIG
» Hot. nr. 29 privind aprobarea decontarii sau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru luna iunie 2019
» Hot. nr. 3 privind aprobarea organigramei, statutului de functii si numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Haghig pentru anul 2019
» PROCES VERBAL NR. 3
» Hot. nr. 30 privind aprobarea modificarilor de solutie de la faza Studiu de fezabilitate la faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investitie Reabilitare si Modernizare cladire dispensar medical Haghig
» Hot. nr. 31 privind aprobarea dezlipirii imobilelor inscrise in CF nr. 24364, 24432, 24477, 24362, 24430, 24428, Haghig
» Hot. nr. 32 privind rectificarea bugetului local al comunei Haghig anul 2019
» Hot. nr. 33 privind modificarea pretului de pornire a licitatiei stabilit prin Hotararea Consiliului local Haghig nr. 28/2019, 47/2018 si 21/2019 pentru materialul lemnos provenit din terenurile forestiere proprietatea comunei Haghig
» Hot. nr. 34 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Haghig in cadrul consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Haghig
» Hot. nr. 35 privind aprobarea organigramei, statutului de functii si numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Haghig pentru anul 2019, modificata
» Hot. nr. 36 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Haghig
» Hot. nr. 37 privind aprobarea acordului de extindere in timp a efectelor acordului de asociere cu SC DORIPESCO PROD SRL pe perioada valabilitatii autorizatiei de construire
» Hot. nr. 38 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
» Hot. nr. 39 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
» Hot. nr. 4 privind aprobarea Planului de masuri si actiuni de interes local pentru anul2019
» PROCES VERBAL NR.4
» Hot. nr.40 privind modificarea si completarea Contractului de delegarenr.4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO SEPSI, incheiat cu SC TEGA SA Sfantu Gheorghe
» Hot. nr.41 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Haghig pe anul 2019
» Hot. nr.42 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Haghig, rectificat
» Hot. nr.43 privind desemnarea dirigintelui de santier pentru obiectivul Infiintare spatii de agrement in comuna Haghig, judetul Covasna
» Hot. nr. 5 cu privire la utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale sectiunii de functionare
» PROCES VERBAL NR. 5
» Hot. nr. 6 cu privire la utilizarea excedentului bugetului local pentru finantarea sectiunii de dezvoltare pe anul 2019
» PROCES VERBAL NR. 6
» PROCES VERBAL NR. 7
» Hot. nr. 7 cu privire la aprobarea devizului general reactualizat dupa finalizarea procedurii de achizitie si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei Bransamente la reteaua de apa si racorduri la reteaua de canalizare din localitatea
» Hot. nr. 8 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020
» PROCES VERBAL NR. 8
» Hot nr. 9 privind organizarea si functionarea Comisiei tehnico- economice a Consiliului Local Haghig
» PROCES VERBAL NR. 9