PRIMARIA COMUNEI HAGHIG

Judetul Covasna

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local al comunei Haghig, judetul Covasna, are urmatoarea componenta:

 • Consilieri locali:

  • Aiteanu Virgil
  • Cucu Vasile
  • Coltea Iosif
  • Dragos Emil
  • Dragoi Alexandru
  • Dimeny Adrian
  • Jozsa Geza
  • Gyori Alexandru
  • Iordache Gheorghe-Sorin
  • Preda Ovidiu Mihai
  • Ruta Miron
Fisiere:

» 2021
» PROCES VERBAL NR. 1/2021
» Hot. nr. 1/2021 privind comletarea hotararii nr. 50/07.10.2016 a Consiliului Local aș Comunei Hăghig județul Covasna
» Hot. nr. 10/2021 privind aprobarea dezlipirii imobilelor inscrise in CF 25319, CF 25320, CF 25321, CF 25365, CF 25366, CF 25368, CF 25377, CF 25378, CF 25379, CF 25380, CF 25381, CF 25383- ZONA CARTIER ROMI
» Hot. nr. 11/2021 privind nominalizarea de catre consiliul local al comunei Haghig a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comu
» Hot. nr. 12/2021 privind stabilirea programului de audiente al consilierilor locali
» Hot. nr. 13/2021 privind aprobarea decontariisau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru lunile decembrie 2020- ianuarie 2021
» Hot. nr. 14/2021 privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale sectiunii de dezvoltare
» Hot. nr. 15/2021 privind aprobarea dezlipirii imobilelor înscrise în CF 25326, CF 25406, CF 25407, CF 25419, CF 25428, CF 25408, CF 25409, CF 25410, CF 25431, CF 25433, CF 25311, CF 25312- zona cartier romi
» Hot. nr. 16/2021 privind concesionarea unui spatiu cu destinatia cabinet medical medicina de familie
» Hot. nr,17/2021 a Consiliului local Hăghig privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia de farmacie
» Hot. nr. 18/2021 privind stabilirea procedurii de adoptare a taxelor speciale si domeniile in care se pot institui
» Hot. nr. 19/2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Haghig pentru anul 2021
» Hot. nr. 2/2021 a Consiliului Local Hăghig privind aprobarea organigramei, statutului de functii si numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Haghig pentru anul 2021
» PROCES VERBAL NR. 2/2021
» Hot. nr. 20/2021 privind aprobarea platii contributiei pentru persoanele adulte cu dizabilitati, persoanele varstnice si copii beneficiari ai serviciilor sociale cu domiciliul in comuna Haghig
» Hot. nr. 21/2021 privind aprobarea organigramei, statutului de functii si numarului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Haghig pentru anul 2021 modificate
» Hot. nr. 22/2021 privind stabilirea salariilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Haghig incepand cu 01.04.2021
» Hot. nr. 23/2021 cu privire la aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I 2021
» Hot. nr. 24/2021 cu privire la aprobarea executiei bugetului local pe anul 2020
» Hot. nr. 25/2021 privind aprobarea decontarii sau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru lunile februarie- martie 2021
» Hot. nr. 26/2021 privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenurilor aflate in domeniul privat al comunei Haghig inscrise in CF 23479, 23508, 24359
» Hot. nr. 27/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni - mai, iunie, iulie
» Hot. nr. 28/2021 privind aprobarea dezlipirii imobilelor inscrise in CF 25411 si CF 25412- zona cartier romi
» Hot. nr. 29/2021 privind aprobarea valorificarii si stabilirea pretului materialului lemnos din partida 666 de produse accidentale suprapuse peste partida initiala 539 Dosul Drijului
» Hot. nr. 3/2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001
» PROCES VERBAL NR. 3/2021
» Hot. nr. 30/2021 privind stabilirea modului de valorificae si pretului de vanzare pentru materialul lemnos provenit din terenurile forestiere proprietatea comunei Haghig partida 631 si 633
» Hot. nr. 31/2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Haghig pentru anul 2021
» Hot. nr. 32/2021 privind aprobarea documentatiei tehnice aferenta investitiei Extindere retea apa potabila si retea de canalizare menajera in cartierul romilor din localitatea Haghig, judetul Covasna
» Hot. nr. 33/2021 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii investitiei Casa mortuara in comuna Haghig, judetul Covasna
» Hot. nr. 34/2021 privind aprobarea dezlipirii imobilelor inscrise in CF25442 CF25443 CF25444 CF 25477 CF 25462 CF 25470 CF 25413 CF 25414 CF 25465 CF 25451 CF 25448 CF 25449 CF 25459 - zona cartier romi
» Hot. nr. 35/2021 privind instituirea unor taxe speciale pentru utilizare buldoexcavator, vestiar si echipament sportiv
» Hot. nr. 36/2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Haghig 2021-2030
» Hot. nr. 37/2021 privind aprobarea aderarii comunei Haghig la asociatia de dezvoltare intercomunitara turistica Ciomad- Balvanyos
» Hot. nr. 38/2021 privind modificarea si completarea Contractului de delegare nr.4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor mebre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO SEPSI incheiat cu SC TEGA SA Sfantu Gheorghe
» Hot. nr.39/2021 privind aprobarea decontarii sau plata echivalenta a cheltuielilor de transport al personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Haghig pentru lunile aprilie- iunie
» Hot. nr. 4/2021 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022
» PROCES VERBAL NR. 4/2021
» Hot. nr. 40/2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Haghig pe anul 2021
» Hot. nr. 41/2021 privind aprobarea executiei bugetului local pe TRIM II 2021
» Hot. nr. 42/2021 privind nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala a comunei Haghig care vor distribui produse rationalizate catre populatie
» Hot. nr. 43/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni- august, septembrie, octombrie
» Hot. nr. 44/2021 privind aprobarea dezlipirii imobilelor inscrise in CF 25781, CF 25790, CF 25783, CF 25784, CF 25493, CF 25797- zona cartier romi
» Hot. nr. 45/2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Haghig pe anul 2021
» Hot. nr. 46/2021 privind aprobarea predarii racordurilor la reteaua de alimentare cu apa catre Compania APA Brasov
» Hot. nr. 47/2021 privind analiza stadiului completarii Registrului agricol la finalul Demestrului I al anului 2021
» Hot. nr. 48/2021 privind aprobarea achizitionarii si distribuirii catre locuitorii comunei Haghig a placutelor cu numere de casa
» Hot. nr. 5/2021 privind aprobarea unui studiu precum si a proiectului Actului aditional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare si depozitare deseuri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul C
» PROCES VERBAL NR. 5/2021
» Hot. nr. 6/2021 privind modificarea si completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO SEPSI incheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheo
» PV NR. 6 DIN 2021
» Hot. nr. 7/2021 privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale sectiunii de dezvoltare si sectiunii de functionare
» Hot. nr. 8/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni- februarie, martie, aprilie
» Hot. nr. 9/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate si Documentatiei de atribuire pentru concesionarea terenurilor aflate in domeniul privat al comunei Haghig inscrise in CF 23479, 23508, 24359
» 2020
» 2019