PRIMARIA COMUNEI HAGHIG

Judetul Covasna

COMUNICATE DE PRESA - detalii Achiziție servicii formare profesionala

» Inapoi Achiziție servicii formare profesionala 23.12.2015 13:11 În vederea implementării proiectului ”Accesul la educație o șansă în plus pentru copiii și tinerii romi din comunitatea Fermei din localitatea Hăghig” PEL122, finanțat în cadrul programului RO10 CORAI prin FRDS vă rugăm să transmiteți oferta dumneavoastră privind Servicii de formare (cursuri de formare profesională și certificarea competențelor dobânditepe alte căi decât cele formale) CPV 80500000-9 - Servicii de formare (Rev.2) pentru perioada cuprinsă între data încheierii contractului de prestări servicii și data finalizării proiectului respectiv 30.04.2016, cu posibilitatea prelungirii cu aprobarea finanțatorului conform caietului de sarcini anexat prezentei invitații. Valoarea totală maximă a contractului conform bugetului proiectului este de 47.488 lei inclusiv TVA. Valoarea estimată a fost stabilită astfel: Linia 1: 2 cursuri formare (minim 10 beneficiari/curs) x 11.083,87 lei =22.167,74 lei Linia 2: 8 cursuri certificare (minim 5 beneficiari/curs) x 2016,13 lei =16.129,04 lei Total: 38.296,78 lei fără TVA. Oferta va cuprinde: - Oferta tehnică constând în descrierea serviciilor, prezentarea standardului ocupațional pentru fiecare meserie/ocupație din caietul de sarcini, competențele ce vor fi dobândite/certificate, un grafic de prestare a serviciilor, resursele umane ce urmează a fi alocate inclusiv CV-urile personalului propus pentru prestarea serviciilor - Oferta financiară care va cuprinde valoarea totală ofertată, valoarea ofertată pe total linie (separat pentru formare si separat pentru certificare) și prețuri unitare - Dovada autorizării pentru furnizarea serviciilor de formare profesională a adulților - Certificatul de înregistratre/înmatriculare al operatorului economic - Declarație conform Formularului atașat prezentei cereri informatii suplimentare și documentatia de atribuire in sectiune achizitii